tr_TR
en
 
 
off
Mobile View
Desktop View
1818
Anasayfa
kuran kuran kavramları kuranı kerim allaha ulaşmayı dilemek nefs tezkiyesi mürşid irşad resul nebi imam ahir zaman kıyamet alametleri mehdi as
allah'a ulaşmayı dilemek
 
PreviousNext

Business Solution 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Hiç kimse İslam'ın 5 şartı ile cennete giremez.


Günümüzde insanlar İslam'ın 5 şartı ile cennete gideceklerini zannediyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartı ile cennete giremez. Çünkü İslam'ın 5 şartı arasındaAllah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Ama Allahu Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. 

Allahu Teala Yunus suresinin 7. ve 8. ayetlerinde diyor ki: "Muhakkak ki onlar, bize ulaşmayı dilemezler ve dünya hayatından razıdırlar ve onunla tatmin olurlar, onlar ayetlerimizden gafil olanlardır ve onların gidecekleri yer, kazandıkları itibariyle ateştir." 
Öyleyse insanlar Allah'ın açıkça bildirdiği üzere ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir, cehennemden kurtulacaklardır, yada dilemeyeceklerdir, o zaman gidecekleri yer cehennemdir. 

İMAM İSKENDER ALİ MİHR

Allah için yaşamak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin gideceği yer cennettir. Allahu Teala insanları o kadar çok seviyor ki; sadece tek bir dilekle cennete girmelerini sağlamıştır ve bunu garanti altına almıştır. Allahu Teala Şura suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor: "kim Bize ulaşmayı dilerse, Biz onu Kendimize ulaştırırız." Rad suresinin 27. ayetinde de bu garanti tekrarlanmaktadır. 

İşte kişinin talebi, işte Allah'ın yardımı ve sonuç: "1 tek dilek (Allah'a ulaşmayı dilemek) bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır." 

Allahu Teala'nın hepinizi hem cennet, hem dünya saadetine ulaştırması dilek ve dualarımızla 

İmam İskender Ali MİHR 

Ali İmran suresi 73. ayet

Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi'dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).


 

Bakara Suresi 120. ayet

Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (Allah'ın kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.” . Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

 
Hidayet, ulaşmak, ermek demektir. Hidayet kelimesi Kur'an'ın en önemli kavramı olduğu için Türkçemize aynen girmiş, ancak İslam'ın unutulması ile anlamını yitirmiş, "doğru yol" gibi bir kavrama dönüştürülmüştür. Oysa Allahu Teala bir çok ayetinde insanları "hidayette olanlar" ve "dalalette olanlar" şeklinde ikiye ayırmaktadır (Örn. 13/Ra'd-27, 14/İbrahim-4, 16/Nahl-36, 18/Kehf-17).

 Bakara suresinin 120. ayeti bizlere hidayet nedir sorusunun cevabını vermektedir. 

"inne: muhakkak ki", "huda: ulaşmak", "allahi: Allah'a", "huve: işte o", "el huda: hidayet, ulaşmak" anlamındadır. Kelimeleri birleştirdiğimizde karşımıza şu gerçek çıkmaktadır. 

Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (var ya) işte o, hidayettir.